Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie blatów na stoły stanowiące wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Barchlin

  • Rok inwestycji: 2020-2021

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 4 590,00 zł

Opis inwestycji