Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie chodnika wokół budynku Przedszkola w Siekowie

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Siekowo

  • Łączna kwota inwestycji: 8 794,50 zł

Opis inwestycji