Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie dokumentacji budowlanej doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Pod Lipami w m. Kaszczor

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 7 995,00 zł

Opis inwestycji