Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie dokumentacji budowlanej na toalety w budynku sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Solec Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 31 488,00 zł

Opis inwestycji