Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego syntetycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 16 000,00 zł

Opis inwestycji