Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie dokumentacji na przebudowę istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 3818P z działki nr 115/5 (sala wiejska) w m. Kluczewo

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 3 936,00 zł

Opis inwestycji