Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej drogi ulicy Starkowskiej w miejscowości Starkowo

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 41 938,78 zł

Opis inwestycji