Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie elewacji części sali wiejskiej w m. Radomierz

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 6 400,00 zł

Opis inwestycji