Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie elewacji sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Sokołowice

  • Łączna kwota inwestycji: 16 000,00 zł

Opis inwestycji