Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie instalacji C.O. na sali wiejskiej w Solcu Nowym

  • Rok inwestycji: 2020-2021

  • Miejsce inwestycji: Solec Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 33 535,42 zł

Opis inwestycji