Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie klimatyzacji na sali wiejskiej w Solcu Nowym

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Solec Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 19 400,00 zł

Opis inwestycji