Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie odwodnienia drogi w Buczu Nowym (projekt)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Bucz Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 19 000,00 zł

Opis inwestycji