Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Górsko (piłkochwyty)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Górsko

  • Łączna kwota inwestycji: 15 492,00 zł

Opis inwestycji