Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów przy sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Biskupice

  • Łączna kwota inwestycji: 5 800,68 zł

Opis inwestycji