Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie ogrodzenia przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Błotnica

  • Łączna kwota inwestycji: 50 379,00 zł

Opis inwestycji