Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie oświetlenia na placu przy stawie w miejscowości Przemęt

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 10 258,20 zł

Opis inwestycji