Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku świetlicy wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 2 400,00 zł

Opis inwestycji