Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Barchlin - Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 164 205,00 zł

Opis inwestycji