Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Sączkowo

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 165 700,73 zł

Opis inwestycji