Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Sączkowo do m. Bucz

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 127 292,60 zł

Opis inwestycji