Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie podłogi na sali wiejskiej w Kluczewie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 128 000,00 zł

Opis inwestycji