Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie podłogi wraz z czyszczeniem i pielęgnacją na sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 6 500,00 zł

Opis inwestycji