Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie projektu budowlanego na drogę do cmentarza

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Solec Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 12 469,58 zł

Opis inwestycji