Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie projektu koncepcyjnego na przebudowę budynku mieszkalnego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 2 z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy jako funkcji podstawowej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 24 500,00 zł

Opis inwestycji