Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno -użytkowego budynku w Siekówku na potrzeby programu „Centra opiekuńczo mieszkalne”

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 9 300,00 zł

Opis inwestycji