Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w kierunku Wilkowa

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 6 500,00 zł

Opis inwestycji