Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy sali wiejskiej w Perkowie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 5 000,00 zł

Opis inwestycji