Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie trasu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym w Mochach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 136 645,02 zł

Opis inwestycji