Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie usługi oświetleniowej w m. Solec Nowy

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Solec Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 38 659,32 zł

Opis inwestycji