Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie usługi oświetleniowej w miejscowości Siekowo

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Siekowo

  • Łączna kwota inwestycji: 15 000,00 zł

Opis inwestycji