Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana 3 szt. okien na sali wiejskiej

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 9 540,00 zł

Opis inwestycji