Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana drzwi wejściowych bocznych do sali wiejskiej w Sączkowie wraz z remontem progu wejściowego

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 7 999,99 zł

Opis inwestycji