Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w miejscowości Siekówko

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 12 300,00 zł

Opis inwestycji