Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana kotła C.O. w kotłowni budynku mieszkalno-usługowego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 54 637,95 zł

Opis inwestycji