Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Siekowo

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Siekowo

  • Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł

Opis inwestycji