Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana okien wraz z zabudową na sali wiejskiej w Starkowie

  • Rok inwestycji: 2019-2020

  • Miejsce inwestycji: Starkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 13 500,00 zł

Opis inwestycji