Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana pieca c.o. w budynku Przedszkola w Siekowie

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Siekowo

  • Łączna kwota inwestycji: 43 800,00 zł

Opis inwestycji