Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana pokrycia dachowego na budynku małej sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 39 366,00 zł

Opis inwestycji