Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w Siekowie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Siekowo

  • Łączna kwota inwestycji: 162 405,22 zł

Opis inwestycji