Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Mochach

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 31 435,00 zł

Opis inwestycji