Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 260 618,84 zł

Opis inwestycji