Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana pokrycia na dachu budynku Przedszkola Samorządowego w Mochach

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 22 800,00 zł

Opis inwestycji