Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice (stół roboczy kuchenny, sprzęt gosp. dom.)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Sokołowice

  • Łączna kwota inwestycji: 12 960,00 zł

Opis inwestycji