Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 134 096,90 zł

Opis inwestycji