Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie plaży (zakup piasku)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 2 400,00 zł

Opis inwestycji