Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej w miejscowości Siekówko

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 4 000,00 zł

Opis inwestycji