Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Barchlin elementami małej architektury

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 2 651,00 zł

Opis inwestycji