Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 107 126,50 zł

Opis inwestycji