Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń (plac zabaw + siłownia zewnętrzna)

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 76 779,41 zł

Opis inwestycji