Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Bucz Nowy

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Bucz Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 95 649,27 zł

Opis inwestycji